MAPLE BEAR VIỆT NAM |  Tinh hoa giáo dục Canada cho tương lai toàn cầu

LỢI THẾ CỦA VIỆC TRỞ THÀNH MỘT PHẦN CỦA THƯƠNG HIỆU GIÁO DỤC TOÀN CẦU TRONG THỜI KỲ ĐẠI DỊCH

Được đăng trong Global Family / School Owners vào Thứ Năm, ngày 25 tháng 3 năm 2021

Tâm thế sẵn sàng ứng phó với đại dịch không được đưa vào chương trình học tại các trường Maple Bear của chúng tôi trong năm 2020.

Ngành giáo dục hiểu rõ tầm quan trọng của việc chuẩn bị tâm thế sẵn sàng trong mọi trường hợp khẩn cấp vì điều này liên quan đến mọi vấn đề từ thiên tai đến lệnh đóng cửa bởi sự an toàn của từng học sinh là ưu tiên hàng đầu trong mọi thời điểm và mọi quy trình đều phải được lưu trữ đầy đủ và nắm rõ.

Tuy nhiên, không có bất kỳ tài liệu nào từ văn phòng vạch ra các chiến lược và quy trình cần thiết để chuẩn bị cho việc trở lại trường học trong thời kỳ đại dịch.

And yet, despite these challenges and uncertainties, our Maple Bear school owners had an exclusive advantage.

Nhưng, bất chấp những thách thức và bất ổn này, các chủ trường Maple Bear của chúng tôi đều có lợi thế riêng.

Sự nhanh nhạy và mở rộng của mạng lưới Maple Bear Toàn cầu đã giúp các chủ trường của chúng tôi nhận được những sự hỗ trợ và hướng dẫn cần thiết trong thời gian hỗn loạn này để đảm bảo sự an toàn của từng học sinh và nhân viên.

Lấy ví dụ về trải nghiệm của Maple Bear tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất.

CÁCH THỨC MAPLE BEAR TẠI CÁC TIỂU VƯƠNG QUỐC Ả RẬP THỐNG NHẤT VẬN HÀNH TRONG THỜI KỲ ĐẠI DỊCH

Sau khoảng thời gian kéo dài 8 tháng các trường học phải ngừng hoạt động, các cơ quan quản lý tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất cuối cùng đã ra tín hiệu cho phép các trường mở cửa trở lại vào đầu tháng 9 năm 2020. Các nhà trẻ được thông báo rằng sẽ được phép mở cửa trước ngày 4 tháng 10 năm 2020 nếu đáp ứng đầy đủ danh sách các quy định khi mở cửa trở lại được ban hành độc lập bởi mỗi cơ quan quản lý liên quan đến các vấn đề giám sát sức khỏe, chương trình học và cơ sở vật chất tại các trường tư thục.

Chỉ trong 4 tuần, các chủ trường và nhân viên tại các trường mầm non đã được yêu cầu cung cấp các hướng dẫn chính xác về chính sách cùng với các quy trình vận hành được lập thành văn bản và các công cụ thực hiện với bằng chứng về việc sử dụng.

Đứng trước những khó khăn, thử thách, các chủ trường và quản lý của các trường mầm non đã lập kế hoạch chiến lược. Họ được giao nhiệm vụ phát triển các khuôn khổ bản đồ rủi ro trong

kinh doanh một cách toàn diện, có tính đến sức khỏe và sự an toàn chung của môi trường, hướng dẫn học tập và tính đến các rủi ro.

LẬP KẾ HOẠCH VỀ CÁC ĐIỀU KIỆN KHI MỞ LẠI TRƯỜNG NHỜ SỰ HỖ TRỢ CỦA MAPLE BEAR TOÀN CẦU

Các cơ quan quản lý đã yêu cầu các trường học thực hiện tốt hơn so với các quy trình diễn tập phòng cháy chữa cháy tiêu chuẩn mà tất cả chúng ta đều quen thuộc. Tuy nhiên, các trường Maple Bear ở Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất có khả năng để thực hiện việc này.

Dựa trên các công cụ, sản phẩm và hướng dẫn trực tiếp trong thời gian được thực hiện bởi Ban Truyền thông của Maple Bear Toàn cầu, Ban Quản lý và Truyền thông của Maple Bear Gulf đã có thể nâng cao khung chính sách hoạt động của các trường học tại địa phương để thích ứng với thực tế đại dịch.

Khi các trường học mở cửa trở lại, tầm quan trọng của giảm thiểu rủi ro, lập kế hoạch dự phòng và độ chính xác trong các chính sách và tiêu chuẩn càng trở nên quan trọng hơn. Mọi chi tiết, từ sự có mặt của nhân viên đến hình thức phát hiện và cách ly các trường hợp COVID-19, cần phải được tinh chỉnh và làm rõ.

Dưới đây là một vài trong số rất nhiều điểm cần phải được cân nhắc và sửa đổi:

• thiết lập, thực hiện học tập và hướng dẫn từ xa,

• việc ốm đau của học sinh và nhân viên cũng như sự vắng mặt, nghỉ việc trong thời kỳ đại dịch,

• nâng cao tiêu chuẩn và quy trình vệ sinh,

• giám sát và phát hiện nhiễm khuẩn,

• cơ sở vật chất chuyên dụng phục vụ cách ly tại chỗ,

• chia sẻ và giới hạn việc sử dụng tài liệu,

• cấu hình lớp học,

• lên lịch và vận hành các nhóm học sinh tuân theo yêu cầu về khoảng cách xã hội khi đến trường, trong thời gian ở trường và khi ra về,

• quản trị kinh doanh từ xa, hệ thống liên lạc với phụ huynh và quản lý đội nhóm.

Việc thiết kế các công cụ đơn giản hóa, quy trình thao tác chuẩn chi tiết và áp dụng bộ lưu trữ đám mây giúp cho việc triển khai và thực hiện các quy định khả thi trong tất cả các giai đoạn đánh giá và kiểm tra thực tế.

LỢI THẾ KHI LÀ MỘT PHẦN CỦA HỆ THỐNG GIÁO DỤC QUỐC TẾ

Kinh nghiệm mở cửa trở lại của ba trường mầm non trong khu vực, bao gồm việc đệ trình và phê duyệt từ gần 5 cơ quan quản lý khác nhau ở Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, là ví dụ về một doanh nghiệp thành công nhờ có lợi thế chiến lược khi là một cơ sở nhượng quyền của hệ thống giáo dục mầm non quốc tế.

Tài sản quý giá nhất nằm ở sự nhất quán và đảm bảo chất lượng đối với tất cả các cơ sở nhượng quyền mà kế hoạch mở cửa trở lại tập trung cung cấp.

Với sự quan tâm đặc biệt trong việc duy trì thành công của mỗi cơ sở nhượng quyền trong mạng lưới Maple Bear, đội ngũ lãnh đạo của Maple Bear Toàn cầu đã nắm bắt được nhu cầu của khu vực và tỏ ra nhanh nhạy khi đối mặt với những thách thức không lường trước được đã xảy ra trong năm học này.

Không còn nghi ngờ gì nữa, khi chúng ta trải qua tốt năm học này, các chủ trường Maple Bear trên toàn cầu sẽ đánh giá sâu sắc hơn giá trị của việc thuộc về một tổ chức có thể tận dụng tài năng, công cụ và các phương pháp sáng tạo nhất trong quản lý kinh doanh bằng khả năng không thể sánh kịp của tổ chức ấy trong việc mang lại các phương pháp tốt nhất của nền giáo dục Canada cho các nhà đầu tư trong lĩnh vực giáo dục trên toàn cầu.

Để có thông tin về cơ hội sở hữu một cơ sở nhượng quyền của Maple Bear, vui lòng truy cập trang web https://www.ownamaplebearschool.ca/.

Scroll to Top